Κακιές παρέες

ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρὸς νόσων
Σοφοκλής, απόσπασμα 698

ὡς οὐ δικαίως θάνατον ἔχθουσιν βροτοί, ὅσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν κακῶν
Αισχύλος, απόσπασμα 353

Read More »

Femme fatale

Μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον∙ τὸ δ’ ἐπεὶ φανῇ, βῆναι κεῖσ’ ὁπόθεν περ ἥκει πολὺ δεύτερον ὡς τάχιστα.
— Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ

Read More »