Χωρίς να το καταλάβουν

Όλοι πεθαίνουν όπως γεννήθηκαν:
χωρίς να το καταλάβουν.
Read More »

Advertisements