Καρδιακή ανεπάρκεια

Τα πυκνώματα πεποιθήσεων
–εθνικών, πολιτικών, θρησκευτικών–Read More »

Advertisements

Αυτονόητο

Τελικά, καταλαβαίνει κανείς
ότι τα αυτονόητα
δεν είναι αυτονόηταRead More »

Ανάσταση

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
Κατά Ιωάννη 1:29

Read More »