Χωρίς να το καταλάβουν

Όλοι πεθαίνουν όπως γεννήθηκαν:
χωρίς να το καταλάβουν.
Read More »

Advertisements

Ονειρομεταφορική

Γνωρίζει κανείς κάποια εταιρεία
που να πραγματοποιεί μεταφορές
Read More »