Ελαφρυντικά

Δεν θα ’πρεπε το ευγενές δικαστήριο
της ευνομούμενης τούτης χώρας
να αναγνωρίσει ελαφρυντικά
στο –ομολογουμένως–
Read More »

Advertisements

Έσο έτοιμος

If it be now, ’tis not to come;
if it be not to come, it will be now;
if it be not now, yet it will come.
The readiness is all.
Hamlet, Act V, Scene ii, 234-237
Read More »