Το αμήχανο ταξίδι

Αυτό το αμήχανο ταξίδι
Από το τίποτα στο τίποτα
Μερικές φορές φωτίζεται
Από μια αχανή αγκαλιά.
Read More »

Advertisements