Δεν ξέρω ποια είσαι

Δεν ξέρω πού είσαι
Δεν ξέρω ποια είσαι
Δεν ξέρω αν είσαι

Συνέχεια