Το αμήχανο ταξίδι

Αυτό το αμήχανο ταξίδι
Από το τίποτα στο τίποτα
Μερικές φορές φωτίζεται
Από μια αχανή αγκαλιά.

Advertisements

Δεν ξέρω ποια είσαι

Δεν ξέρω πού είσαι
Δεν ξέρω ποια είσαι
Δεν ξέρω αν είσαι

Συνέχεια