Το αμήχανο ταξίδι

Αυτό το αμήχανο ταξίδι
Από το τίποτα στο πουθενά
Μερικές φορές φωτίζεται
Από μια αχανή αγκαλιά.
Read More »

Advertisements

Δεν ξέρω ποια είσαι

Δεν ξέρω πού είσαι
Δεν ξέρω ποια είσαι
Δεν ξέρω αν είσαι

Read More »